marec - apríl 7:00–20:00 h.   máj - november 5:00-21:00 h.
Možnosť nočného rybolovu po dohode s prevádzkovaťeľom
Presnú polohu si môžete vyhľadať na  mape | kontakt
   
 +421 905 591 887

Rybačka víkend oddych

RELAX PARK - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - MAPA - UBYTOVANIE - KONTAKT  

Návnada

Galéria rybárskych úlovkov Galéria rybárskych úlovkov Galéria rybárskych úlovkov Galéria rybárskych úlovkov Galéria rybárskych úlovkov

Ďalšie úlovky - galéria

...ďalšie úlovky »

STRÁNKY  : :   

  • Relax park
  • Prevádzka
  • Mapa
  • Ubytovanie
  • Kontakt
  • Rybárske úlovky
  • Fotografie

 

FOTOGALÉRIA  : :   

Relax Park - Dolný Bar - rybolov, ubytovanie, pohoda
Relax Park - Dolný Bar - rybolov, ubytovanie, pohoda
Relax Park - Dolný Bar - rybolov, ubytovanie, pohoda
Ďalšie fotografie >>
 : : Prevádzkový poriadok, podmienky rybolovu a cenník
PODMIENKY RYBOLOVU
Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom s navijakom alebo ryb. bičom. Ostatné spôsoby lovu rýb je prísne zakázané. Množstvo náväzcov na ryb. vlasci prútu nie je obmedzené. Každý loviaci rybár musí byť vybavený dostatočne veľkým podberákom, uvoľňovačom háčikou, úlovkovou sieťkou a dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie poranení rýb a tieto pri lovení používať. Vstup do areálu bez týchto pomôcok nie je možný.

Druh nástrahy nie je obmedzený. Vnadenie je povolené, množstvo vnadenia nie je obmedzené. Vnadenie je zakázané takými vnadidlami, ktoré zhoršujú kvalitu vody ( napr. odpady z mliek. výrobní a z bitúnkov ). Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky! Pri vyťahovaní ryby z vody je každý rybár povinný použiť podberák!

Dolné lovné miery vylovených rýb nie sú stanovené ( veríme, že vyloveným rybám s váhou pod bežný rybársky štandard dá slušný rybár šancu dorásť ). Kapor s váhou vyššou ako 5 kg je nepredajný, žiadame rybárov, aby takúto rybu čo najskôr vrátili do vody. Fotografovanie rýb je povolené iba na zvlhčených podložkách, nie na zemi! Vylovené ryby, ktoré si rybár mieni ponechať je nutné vkladať do sieťky s kruhmi v dostatočne hlbokej vode. Ryby vložené do sieťky je rybár povinný zaplatiť, nie je možná ich výmena počas rybolovu! Vzdialenosť medzi dvoma loviacimi rybármi je stanovená na min. 6 m, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
Vstup detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby. Motorové vozidlo si návštevník musí odstaviť na vyhradené parkovisko ( platí i pre jednostopové vozidlá ).
Je zakázané pohybovať sa s mot. vozidlom okolo vodnej plochy a parkovať s vozidlom u lovného miesta ( platí i pre jednostopové vozidlá ). Na prenos rybárskeho náradia slúžia manipulačné vozíky, ktoré po použití návštevník vráti obsluhe.

Je prísne zakázané:
- zakladať oheň mimo vyhradených ohnísk - poškodzovať porasty, lavice stoly a prístrešky - rušiť nadmerným hlukom ostatných rybárov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov – športových rybárov pri obchode zo štrkoviska pri podozrení z krádeže rýb.
K prípadom podozrenia z krádeže prevádzkovateľ privolá hliadku polície.
Ak prevádzkovateľ zistí ryby, ktoré neboli zaplatené u obsluhy, návštevník je povinný zaplatiť 10 – násobok ceny týchto rýb.
V prípade porušenia horeuvedených podmienok zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu štrkoviska. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na informačnej tabuli pri vstupe.

CENNÍK VSTUPENIEK A NASADENÝCH RÝB

Vstupenka
dospelí/1 deň (2 prúty s navijakom, 1 bič) 10,-€
deti do 12 rokov/1 deň (1 prút s navijakom, 1 bič) 5,- €
dospelí vstup 3 hodiny pred uzavretím 5,- €
víkendová vstupenka Piatok - Nedeľa 14,- €
celoročná vstupenka 120,- €
 
Cenník rýb:
kapor 3,50,- € / kg
pleskáč, karas, ost. biela ryba 2,00,- € / kg
šťuka, sumec, zubáč 7,30,- € / kg

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.


© 2011-2015 RELAX PARK - Dolný Bar
Všetky práva vyhradené. Je zakázané ďalšie publikovanie materiálov z týchto stránok bez vedomia a súhlasu autorov.
Webdesign: 1q.sk v spolupráci s zet.sk